Przygotowanie i prowadzenie prezentacji oraz wystąpień publicznych w pracy doradcy klienta PSZ – kształtowanie i doskonalenie umiejętności, Kraków 25-28.08.2015 r.

Tytuł: Przygotowanie i prowadzenie prezentacji oraz wystąpień publicznych w pracy doradcy klienta PSZ – kształtowanie i doskonalenie umiejętności
Miejsce szkolenia Kraków, Hotel „ATRIUM”, ul. Krzywa 7, tel.: 12-430-02-03www: hotelatrium.com.pl (ok. 500 m od dworców PKP, PKS, Rynku)
Termin szkolenia 25-28 sierpień 2015 r. (wtorek – piątek)Przyjazd uczestników we wtorek (25.08.2015 r.) w godzinach przedpołudniowych. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 25.08.2015 r., godz. 14.00Pierwsze świadczenie – obiad w dniu 25.08.2015 r., godz. 13.00)
Ilość godzin 26 godzin dydaktycznych zajęć
Uczestnicy doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego, prowadzący spotkania grupowe, wystąpienia publiczne i prezentacje
Cele szkolenia - rozwój kompetencji trenerskich- nabycie umiejętności planowania, przygotowania, realizacji i ewaluacji prezentacji, wystąpień publicznych i spotkań grupowych
Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć 1.      Zadania doradcy klienta związane z prowadzeniem prezentacji i wystąpień publicznych

2.      Niezbędna wiedza i umiejętności do profesjonalizacji działań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ewaluacją prezentacji i wystąpień publicznych.

3.      Psychologia uczenia się osób dorosłych – zasady, metody, cele, efektywne nauczanie dorosłych, różnice indywidualne w uczeniu się, bariery w uczeniu się dorosłych.

4.      Metodologia prowadzenia prezentacji/wystąpień publicznych – budowanie projektu prezentacji, analiza i rozpoznawanie potrzeb uczestników, formułowanie celów prezentacji, dobór właściwych metod i technik prowadzenia prezentacji oraz techniki pracy z grupą, metody ewaluacji.

5.      Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – zasady, cel, metody przygotowywania się, czyli jak to robić?

6.      Specyfika pracy z grupą – metody pobudzania do aktywności, zainteresowanie tematem i motywowanie do pracy, wytrwałość w dążeniu do celu, dynamika grupy, role w grupie, trudne sytuacje i współpraca prowadzącego z grupą, sztuka opracowywania materiałów szkoleniowych.

7.      Komunikacyjne umiejętności prowadzącego prezentację – wystąpienie publiczne – sztuka skutecznej komunikacji, aktywne słuchanie, elementy komunikacji niewerbalnej.

8.      Etyka w pracy.

Termin nadsyłania zgłoszeń (druk w załączeniu do oferty) na numer faxu: 41-242-18-00 upływa z dniem 17.08.2015 r.

Do pobrania: oferta szkolenia wraz z drukiem zgłoszenia: Przygotowanie i prowadzenie prezentacji oraz wystąpień publicznych w pracy doradcy klienta PSZ – kształtowanie i doskonalenie umiejętności