Szkolenia trenerskie

„Kompetencje trenerskie w pracy z grupą, prowadzeniu wystąpień publicznych i prezentacji”

Adresaci szkolenia:

doradcy zawodowi pracujący z grupą, liderzy klubów pracy, osoby prowadzące spotkania, wystąpienia publiczne i prezentacje, trenerzy pracujący i chcący podjąć tę pracę

 

Cel szkolenia:

- rozwój kompetencji trenerskich

- nabycie umiejętności planowania i realizacji szkoleń i spotkań grupowych

 

 

Ramowy program szkolenia

  1. Zawód – trener, czyli profil kompetencyjny trenera, pojęcie kompetencji, trener przez pryzmat ról.
  2. Psychologia uczenia się osób dorosłych – zasady, metody, cele, efektywne nauczanie dorosłych, różnice indywidualne w uczeniu się, bariery w uczeniu się dorosłych.
  3. Metodologia prowadzenia szkoleń – budowanie projektu szkoleniowego, rozpoznawanie potrzeb uczestników, formułowanie celów szkolenia, techniki pracy z grupą, metody ewaluacji szkoleń.
  4. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w pracy trenera – zasady, cel, metody przygotowywania się, czyli jak to robić?
  5. Specyfika pracy z grupą – metody pobudzania do aktywności, zainteresowanie tematem i motywowanie do pracy,  wytrwałość w dążeniu do celu, dynamika grupy, role w grupie, trudne sytuacje szkoleniowe i współpraca trenera z grupą, rola emocji w procesie szkoleniowym, sztuka opracowywania materiałów szkoleniowych.
  6. Komunikacyjne umiejętności trenera – sztuka skutecznej komunikacji, aktywne słuchanie, elementy komunikacji niewerbalnej.
  7. Etyka w pracy trenera

O kolejnych edycjach szkoleń trenerskich (termin szkolenia, miejscowość) będę Państwa informował z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zachęcam serdecznie do udziału w proponowanych przez CSS Kielce szkoleniach

Donat Dawiec